چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲
۰۶:۵۲:۱۵

استاندار اصفهان در شورای مسکن استان: عملکرد ضعیف بانک‌ها در حمایت از طرح نهضت ملی مسکن پذیرفتنی نیست/ عملکرد بانک‌های استان در ارائه تسهیلات در طرح نهضت ملی مسکن به تفکیک شهرستان‌ها بررسی و ارائه شود

استاندار اصفهان گفت: گزارشی از عملکرد بانک‌های استان (دولتی و خصوصی) به صورت جداگانه و به تفکیک عملکرد در هر شهرستان تهیه و وضعیت عملکرد بانک‌های استان در راستای حمایت از طرح نهضت ملی مسکن در استان ارائه شود.

استاندار اصفهان گفت: گزارشی از عملکرد بانک‌های استان (دولتی و خصوصی) به صورت جداگانه و به تفکیک عملکرد در هر شهرستان تهیه و وضعیت عملکرد بانک‌های استان در راستای حمایت از طرح نهضت ملی مسکن در استان ارائه شود.

۱۷ آبان ۱۴۰۲