یکشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲
۱۱:۰۲:۴۷

استاندار اصفهان در قرارگاه اقتصاد دانش‌بنیان استان:چشم انداز اقتصادی استان اصفهان، پیشروی در اقتصاد دانش‌بنیان است

دکتر مرتضوی گفت: در مسیر آینده پیشرفت و آبادانی استان براساس مطالعات بسیار دو محور اساسی «گردشگری» و «اقتصاد دانش‌بنیان» براساس ظرفیت‌ها و شرایط استان در نظر گرفته شده است.

دکتر مرتضوی گفت: در مسیر آینده پیشرفت و آبادانی استان براساس مطالعات بسیار دو محور اساسی «گردشگری» و «اقتصاد دانش‌بنیان» براساس ظرفیت‌ها و شرایط استان در نظر گرفته شده است.

۲۳ مهر ۱۴۰۲
دکتر مرتضوی گفت: ضمن رعایت اسناد بالادستی باید برنامه‌ریزی جامعی برای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در استان انجام شود تا ظرفیت‌های استان مورد غفلت قرار نگیرد. 

دکتر مرتضوی گفت: ضمن رعایت اسناد بالادستی باید برنامه‌ریزی جامعی برای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در استان انجام شود تا ظرفیت‌های استان مورد غفلت قرار نگیرد. 

۱۸ خرداد ۱۴۰۲