جمعه ۱۰ آذر ۱۴۰۲
۰۱:۰۸:۱۴

استاندار اصفهان در مراسم رژه روز ارتش:ارتش نماد اسلام‌خواهی، میهن دوستی و مردم داری است

دکتر مرتضوی گفت: هر کجا فرماندهی انقلاب دستور و فرمانی دادند و مسیری برگزیدند، ارتش در خط مقدم اطاعت بود، این نیرو امتحان‌های بسیار خوبی را در تاریخ ایران پشت سر گذاشته و امروز ارتش مظهر نظم و انظباط، سلامت اقتصادی، اسلامی بودن دیدن دار بودند و ملی بودن است.

دکتر مرتضوی گفت: هر کجا فرماندهی انقلاب دستور و فرمانی دادند و مسیری برگزیدند، ارتش در خط مقدم اطاعت بود، این نیرو امتحان‌های بسیار خوبی را در تاریخ ایران پشت سر گذاشته و امروز ارتش مظهر نظم و انظباط، سلامت اقتصادی، اسلامی بودن دیدن دار بودند و ملی بودن است.

۲۹ فروردین ۱۴۰۲