شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲
۱۱:۱۹:۱۰

استاندار اصفهان در نجف آباد:روند رفع مشکل کارخانه کاشی اصفهان شتاب گرفته است

دکتر مرتضوی گفت: روند رفع مشکل کارخانه کاشی اصفهان شتاب گرفته و به توافقات پایانی رسیده ایم. اگر دو مسئله اخیر این کارخانه حل شود می توانیم در اسفندماه جاری خبر نویدبخش رفع معضلات این کارخانه را به مردم عزیزمان بدهیم.

دکتر مرتضوی گفت: روند رفع مشکل کارخانه کاشی اصفهان شتاب گرفته و به توافقات پایانی رسیده ایم. اگر دو مسئله اخیر این کارخانه حل شود می توانیم در اسفندماه جاری خبر نویدبخش رفع معضلات این کارخانه را به مردم عزیزمان بدهیم.

۴ اسفند ۱۴۰۱