پنج شنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۲۳:۱۳:۳۳

استاندار اصفهان در نشست با اصحاب فرهنگ و هنر استان:شورای گفتگو در حوزه فرهنگ و هنر استان تشکیل شود

دکتر مرتضوی گفت: در عرصه هنرمندان استان مصّر هستیم شورای گفتگوی بخش فرهنگ و هنر استان تشکیل شود تا با استفاده از نظرات صاحب نظران این حوزه مشکلات احصا شده و برای آنها راهکار اندیشیده شود.

دکتر مرتضوی گفت: در عرصه هنرمندان استان مصّر هستیم شورای گفتگوی بخش فرهنگ و هنر استان تشکیل شود تا با استفاده از نظرات صاحب نظران این حوزه مشکلات احصا شده و برای آنها راهکار اندیشیده شود.

۳۱ فروردین ۱۴۰۲