یکشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲
۱۱:۲۴:۰۴

استاندار اصفهان در نشست با نخبگان شهرستان نجف‌آباد:سفرهای شهرستانی مدیریت استان در راستای سفرهای استانی ریاست جمهوری برگزار می‌شود

استاندار اصفهان گفت: در مجموعه استانداری اصفهان در دولت سیزدهم بنا بر رویه ریاست جمهوری در انجام سفرهای استانی تدبیر شد با پیگیری فرمانداران مشکلات شهرستان‌ها احصا، در جلسات مختلف مطرح و در نهایت برای برگزاری سفرهای شهرستانی برنامه ریزی شود.

استاندار اصفهان گفت: در مجموعه استانداری اصفهان در دولت سیزدهم بنا بر رویه ریاست جمهوری در انجام سفرهای استانی تدبیر شد با پیگیری فرمانداران مشکلات شهرستان‌ها احصا، در جلسات مختلف مطرح و در نهایت برای برگزاری سفرهای شهرستانی برنامه ریزی شود.

۱۸ مرداد ۱۴۰۲