یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲
۲۱:۱۳:۰۱

استاندار اصفهان در نشست صمیمانه با مدیران رسانه‌های استان:تکریم ارباب رجوع با خدمت رسانی مطلوب، معنا می شود

استاندار اصفهان گفت: یکی از مشکلات کشور رویکرد تمرکزگرایی است و همین رویکرد موجب ضعیف شدن اختیارات استان ها شده است لذا در این دوره تلاش کردم با گرفتن اختیار برای استان مشکلات چندین ساله را تعیین تکلیف کنیم.

استاندار اصفهان گفت: یکی از مشکلات کشور رویکرد تمرکزگرایی است و همین رویکرد موجب ضعیف شدن اختیارات استان ها شده است لذا در این دوره تلاش کردم با گرفتن اختیار برای استان مشکلات چندین ساله را تعیین تکلیف کنیم.

۱۸ فروردین ۱۴۰۲
دکتر مرتضوی گفت: از زمان ابلاغ نهایی مصوبات تا پایان سال ۱۴۰۱، ۵۵ درصد از مصوبات سفر ریاست جمهوری به استان محقق شد.

دکتر مرتضوی گفت: از زمان ابلاغ نهایی مصوبات تا پایان سال ۱۴۰۱، ۵۵ درصد از مصوبات سفر ریاست جمهوری به استان محقق شد.

۱۸ فروردین ۱۴۰۲
دکتر مرتضوی گفت: برای ما اصل تکریم ارباب رجوع است و بخش عظیمی از این تکریم به خدمت رسانی مطلوب در دستگاه های اجرایی باز می گردد.

دکتر مرتضوی گفت: برای ما اصل تکریم ارباب رجوع است و بخش عظیمی از این تکریم به خدمت رسانی مطلوب در دستگاه های اجرایی باز می گردد.

۱۸ فروردین ۱۴۰۲