چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲
۰۵:۱۷:۱۹

استاندار اصفهان در نشست صمیمانه فعالان بازار سرمایه استان: ام المصائب همه حوزه‌ها تمرکز گرایی است

استاندار اصفهان گفت: ام المصائب ما در حوزه های مختلف از جمله حوزه های اقتصادی، نگاه تمرکز گرایی است.

استاندار اصفهان گفت: ام المصائب ما در حوزه های مختلف از جمله حوزه های اقتصادی، نگاه تمرکز گرایی است.

۳۰ آبان ۱۴۰۲