سه شنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۲
۰۱:۲۵:۳۱

استاندار اصفهان در همایش ملی زاینده‌ رود:فرونشست اصفهان نه یک موضوع فانتزی بلکه چالش اصلی استان است/خطر در کمین تمدن تاریخی اصفهان

دکتر مرتضوی گفت: مدیریت استان به هیچ عنوان بحران جدی فرونشست را کتمان نمی کند و پای ثابت قالب پیگیری های استان این امر بوده تا زخم های ناشی از فرونشست بر پیکره استان به سطح ملی منعکس شود.اصفهانی ها مطالبه جاری بودن زاینده‌رود برای قدم زدن کنار آن را ندارند بلکه آب در زاینده رود یعنی جلوگیری از فرونشست.

دکتر مرتضوی گفت: مدیریت استان به هیچ عنوان بحران جدی فرونشست را کتمان نمی کند و پای ثابت قالب پیگیری های استان این امر بوده تا زخم های ناشی از فرونشست بر پیکره استان به سطح ملی منعکس شود.اصفهانی ها مطالبه جاری بودن زاینده‌رود برای قدم زدن کنار آن را ندارند بلکه آب در زاینده رود یعنی جلوگیری از فرونشست.

۲۱ تیر ۱۴۰۲