سه شنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۲
۰۲:۴۵:۰۸

استاندار اصفهان در کنگره بين المللی ديپلماسی ملل:اصفهان، نمونه بارزی از قدرت نرم ایران اسلامی است

استاندار اصفهان گفت: امروز اصفهان، با برخورداری از میراث غنی و ارزشمند فرهنگی، هنری، گردشگری و توانمندی علمی و فناوری نمونه بارزی از قدرت نرم ایران اسلامی است.

استاندار اصفهان گفت: امروز اصفهان، با برخورداری از میراث غنی و ارزشمند فرهنگی، هنری، گردشگری و توانمندی علمی و فناوری نمونه بارزی از قدرت نرم ایران اسلامی است.

۱۸ تیر ۱۴۰۲