سه شنبه ۷ آذر ۱۴۰۲
۱۶:۵۲:۰۸

استاندار اصفهان در گردهمایی فرمانداران:حرکت بر محور عزتمندانه در حوزه سیاست خارجه، تنها راه برای ملت‌های آزادی خواه دنیا است

استاندار اصفهان گفت: حضور متفاوت مردم در انتخابات بسیاری از فتنه‌های دشمن را از بین می‌برد و در عرصه‌های بین‌المللی و تمکین دشمن از جمهوری اسلامی نقش بسزایی دارد.

استاندار اصفهان گفت: حضور متفاوت مردم در انتخابات بسیاری از فتنه‌های دشمن را از بین می‌برد و در عرصه‌های بین‌المللی و تمکین دشمن از جمهوری اسلامی نقش بسزایی دارد.

۳ آبان ۱۴۰۲
دکتر مرتضوی گفت: مجموعه وزارت کشور و ستاد انتخابات به دنبال این است در تراز امنیتی بالا، سالم ترین انتخابات با مشارکت مردم و رقابت کاندیداها ذیل منویات مقام معظم رهبری برگزار شود.

دکتر مرتضوی گفت: مجموعه وزارت کشور و ستاد انتخابات به دنبال این است در تراز امنیتی بالا، سالم ترین انتخابات با مشارکت مردم و رقابت کاندیداها ذیل منویات مقام معظم رهبری برگزار شود.

۳۰ تیر ۱۴۰۲
دکتر مرتضوی با اشاره به اینکه دیپلماسی عزتمندانه جمهوری اسلامی در دولت سیزدهم راهگشاست، گفت: این اقتدار سبب می شود دشمن راجع به تذکرات جمهوری اسلامی نیز تمکین کند.

دکتر مرتضوی با اشاره به اینکه دیپلماسی عزتمندانه جمهوری اسلامی در دولت سیزدهم راهگشاست، گفت: این اقتدار سبب می شود دشمن راجع به تذکرات جمهوری اسلامی نیز تمکین کند.

۱ تیر ۱۴۰۲