پنج شنبه ۹ آذر ۱۴۰۲
۱۷:۵۹:۵۱

استاندار اصفهان: شهرستان خور و بیابانک با بهره مندی از اقلیم خاصش می تواند در توسعه انواع گردشگری پایدار در جذب سرمایه گذاری و اشتغالزایی پویا در منطقه شرق استان محقق نماید

استاندار اصفهان: شهرستان خور و بیابانک با بهره مندی از اقلیم خاصش می تواند در توسعه انواع گردشگری پایدار در جذب سرمایه گذاری و اشتغالزایی پویا در منطقه شرق استان محقق نماید

استاندار اصفهان گفت: شهرستان خور و بیابانک با بهره مندی از اقلیم خاصش می تواند در توسعه انواع گردشگری پایدار به ویژه بیابان گردی، طبیعت گردی، گردشگری آرامش و … نقشی ارزنده در جذب سرمایه گذاری و اشتغالزایی پویا در منطقه شرق استان محقق نماید.

۹ تیر ۱۴۰۱