یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲
۲۳:۱۳:۰۴

استاندار اصفهان: ‹‹طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها›› می تواند نقش بسزایی در راستای حمایت از اقشار آسیب پذیر ایفا نماید

استاندار اصفهان گفت: توزیع عادلانه یارانه ها می تواند نقش بسزایی در راستای حمایت از اقشار آسیب پذیر ایفا نماید.

استاندار اصفهان گفت: توزیع عادلانه یارانه ها می تواند نقش بسزایی در راستای حمایت از اقشار آسیب پذیر ایفا نماید.

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱