سه شنبه ۷ آذر ۱۴۰۲
۱۹:۳۶:۳۴

استاندار اصفهان: لازم است مانند گذشته مان در دهه شصت بازگردیم برای نوجوانان و جوانان وقت بگذاریم

استاندار اصفهان گفت: در گذشته نسل آگاه، پخته و باسواد جامعه برای نوجوانان و جوانان جامعه وقت می گذاشتند و افکارمان را با معارف اهل بیت (ع) گره می زدند اما امروز برخی از موثرین جامعه دغدغه نوجوانان و جوانان را ندارند.

استاندار اصفهان گفت: در گذشته نسل آگاه، پخته و باسواد جامعه برای نوجوانان و جوانان جامعه وقت می گذاشتند و افکارمان را با معارف اهل بیت (ع) گره می زدند اما امروز برخی از موثرین جامعه دغدغه نوجوانان و جوانان را ندارند.

۱۲ آبان ۱۴۰۱