شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲
۱۲:۰۶:۱۱

استاندار اصفهان: نگاه دولت سیزدهم برای کاهش مشکلات و توسعه کشور عالمانه، عادلانه و جهادی است

استاندار اصفهان گفت: دولت سیزدهم با تاکید بر نگاهی عالمانه، عادلانه، جهادی، مردمی، پرتلاش و استفاده از نظرات معتمدین و کارشناسان سعی در کاهش مشکلات و توسعه همه جانبه کشور دارد.

استاندار اصفهان گفت: دولت سیزدهم با تاکید بر نگاهی عالمانه، عادلانه، جهادی، مردمی، پرتلاش و استفاده از نظرات معتمدین و کارشناسان سعی در کاهش مشکلات و توسعه همه جانبه کشور دارد.

۴ اسفند ۱۴۰۱