چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲
۲۰:۳۹:۲۷

استاندار اصفهان گزارش داد:از فرونشست و طرح های تامین آب تا توقف پایدار مازوت سوزی در مذاکرات با رییس دستگاه قضا

استاندار اصفهان با بیان اینکه توقف پایدار سوختن مازوت نیازمند یک همت مضاعف است، گفت: درباره چالش بزرگ استان یعنی فرونشست از رئیس قوه قضائیه خواهش کردیم که این مسئله را به عنوان یک مطالبه عمومی در دستور کار قرار دهند و ایشان نیز این قول را دادند که به صورت ویژه در سطح ملی پیگیری شود.

استاندار اصفهان با بیان اینکه توقف پایدار سوختن مازوت نیازمند یک همت مضاعف است، گفت: درباره چالش بزرگ استان یعنی فرونشست از رئیس قوه قضائیه خواهش کردیم که این مسئله را به عنوان یک مطالبه عمومی در دستور کار قرار دهند و ایشان نیز این قول را دادند که به صورت ویژه در سطح ملی پیگیری شود.

۱۶ اسفند ۱۴۰۱