پنج شنبه ۹ آذر ۱۴۰۲
۱۷:۲۱:۴۲

استاندار در جمع فرمانداران استان تاکید کرد:تعریف پروژه های سرمایه‌گذاری ویژه، متناسب با ظرفیت هر شهرستان استان

استاندار اصفهان در جمع فرمانداران استان گفت: نباید اجازه دهیم حتی یک پروژه سرمایه گذاری از دست مان خارج شود. طبق قرار قبلی در هر شهرستان متناسب با شرایط و ظرفیت های موجود چند پروژه ویژه سرمایه گذاری تعریف و دنبال شود.

استاندار اصفهان در جمع فرمانداران استان گفت: نباید اجازه دهیم حتی یک پروژه سرمایه گذاری از دست مان خارج شود. طبق قرار قبلی در هر شهرستان متناسب با شرایط و ظرفیت های موجود چند پروژه ویژه سرمایه گذاری تعریف و دنبال شود.

۷ بهمن ۱۴۰۱