یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲
۲۰:۵۰:۳۳

استاندار در جمع نمایندگان تشکلات کارگری و کارفرمایی:کمیته کارگری و کارفرمایی ذیل شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تشکیل شود

دکتر مرتضوی گفت: برای کاهش معضلات کارگران و کارفرمایان پیشنهاد میکنیم؛ کمیته ای تخصصی ذیل شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تشکیل دهیم.

دکتر مرتضوی گفت: برای کاهش معضلات کارگران و کارفرمایان پیشنهاد میکنیم؛ کمیته ای تخصصی ذیل شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تشکیل دهیم.

۱۴ اسفند ۱۴۰۱