جمعه ۱۰ آذر ۱۴۰۲
۱۹:۲۱:۵۹

استاندار در قرارگاه جوانی جمعیت استان مطرح کرد؛از شناسایی و احصای نارسایی ها در اجرای قانون تا تأکید بر نقش آموزش و پرورش در حوزه جوانی جمعیت

دکتر مرتضوی گفت: نارسایی در قوانین و آیین نامه ها، نارسایی در حوزه اجرا، رصد نادرست و عدم احصای ظرفیت های داخلی مجموعه ها از بزرگترین مشکلات حوزه جمعیت در کشور است.

دکتر مرتضوی گفت: نارسایی در قوانین و آیین نامه ها، نارسایی در حوزه اجرا، رصد نادرست و عدم احصای ظرفیت های داخلی مجموعه ها از بزرگترین مشکلات حوزه جمعیت در کشور است.

۲۶ بهمن ۱۴۰۱