چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲
۰۹:۰۳:۴۴

اصفهان، میزبان نمایشگاه بین‌المللی سرمایه‌گذاری خواهد بود

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری اصفهان در نشست شورای اسلامی استان از برگزاری نمایشگاه بین‌المللی سرمایه‌گذاری در بهار ۱۴۰۲ خبر داد.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری اصفهان در نشست شورای اسلامی استان از برگزاری نمایشگاه بین‌المللی سرمایه‌گذاری در بهار ۱۴۰۲ خبر داد.

۶ اسفند ۱۴۰۱