سه شنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۲
۰۱:۳۴:۰۹

اصفهان آماده برای برگزاری جایزه مصطفی (ص)/ تأکید استاندار اصفهان بر همراهی همگانی در برگزاری جایزه بین‌المللی مصطفی (ص)

دکتر مرتضوی گفت: برنامه‌ریزی های خوبی در اصفهان جهت برگزاری جایزه بین‌المللی مصطفی (ص) در اصفهان انجام شده و انتظار می‌رود همه مردم و دستگاه‌ها به این رویداد بین‌المللی وصل شوند و پشتیبان این رویداد بین‌المللی باشند.

دکتر مرتضوی گفت: برنامه‌ریزی های خوبی در اصفهان جهت برگزاری جایزه بین‌المللی مصطفی (ص) در اصفهان انجام شده و انتظار می‌رود همه مردم و دستگاه‌ها به این رویداد بین‌المللی وصل شوند و پشتیبان این رویداد بین‌المللی باشند.

۳۱ تیر ۱۴۰۲