دوشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۲
۰۱:۰۳:۰۲

اصفهان بهشت سرمایه‌گذاری است/ واگذاری اختیارات به استان‌ها یکی از رویکردهای دولت سیزدهم

استاندار اصفهان با بیان اینکه اصفهان بهشت سرمایه‌گذاری و کارهای بزرگ است، گفت: رویکرد دولت سیزدهم واگذاری اختیارات برای تصمیم‌گیری به استان‌ها است و تا کنون نیز تلاش دولت در این زمینه بوده است.

استاندار اصفهان با بیان اینکه اصفهان بهشت سرمایه‌گذاری و کارهای بزرگ است، گفت: رویکرد دولت سیزدهم واگذاری اختیارات برای تصمیم‌گیری به استان‌ها است و تا کنون نیز تلاش دولت در این زمینه بوده است.

۲۴ فروردین ۱۴۰۲