پنج شنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۲
۱۰:۱۲:۱۲

اطلاعیه تغییر ساعت کاری

اطلاعیه تغییر ساعت کاری کلیه دستگاه های اجرایی و اداری استان اصفهان

اطلاعیه تغییر ساعت کاری کلیه دستگاه های اجرایی و اداری استان اصفهان

۱۸ خرداد ۱۴۰۱