جمعه ۱۸ آذر ۱۴۰۱
۰۸:۴۶:۳۳

اعلام بیانیه اولین اجلاس مدیریت منابع آب در فلات مرکزی ایران با ۸ بند اساسی

بیانیه اولین اجلاس مدیریت منابع آب در فلات مرکزی ایران با ۸ بند اساسی در این اجلاس قرائت شد.

بیانیه اولین اجلاس مدیریت منابع آب در فلات مرکزی ایران با ۸ بند اساسی در این اجلاس قرائت شد.

۱۴ مهر ۱۴۰۱