چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲
۰۵:۰۲:۰۶

افتتاح بیش از ۷۰ پروژه عمرانی و خدماتی در شهرستان نجف‌آباد با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان

همزمان با هفته دولت و باحضور معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان ۷۰ پروژه عمرانی و خدماتی در شهرستان نجف‌آباد افتتاح شد.

همزمان با هفته دولت و باحضور معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان ۷۰ پروژه عمرانی و خدماتی در شهرستان نجف‌آباد افتتاح شد.

۵ شهریور ۱۴۰۲