یکشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲
۱۱:۵۸:۱۸

افتتاح طرح‌های عمرانی و خدماتی شهرستان شاهین شهر و میمه با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری

با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان، طرح‌های عمرانی و خدماتی شهرستان ورزنه افتتاح شد.

با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان، طرح‌های عمرانی و خدماتی شهرستان ورزنه افتتاح شد.

۸ شهریور ۱۴۰۲
در نخستین روز از هفته دولت با سفر معاون توسعه منابع انسانی استانداری به شهرستان شاهین شهر و میمه، طرح‌های عمرانی و خدماتی این شهرستان افتتاح شد.

در نخستین روز از هفته دولت با سفر معاون توسعه منابع انسانی استانداری به شهرستان شاهین شهر و میمه، طرح‌های عمرانی و خدماتی این شهرستان افتتاح شد.

۴ شهریور ۱۴۰۲