شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲
۱۱:۱۵:۰۷

افتتاح پروژه های خدماتی و اقتصادی شهرستان لنجان باحضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان

در ایام الله دهه فجر با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان، پروژه های خدماتی، رفاهی، عمرانی و اقتصادی شهرستان لنجان افتتاح شد.

در ایام الله دهه فجر با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان، پروژه های خدماتی، رفاهی، عمرانی و اقتصادی شهرستان لنجان افتتاح شد.

۲۰ بهمن ۱۴۰۱