شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲
۱۲:۳۷:۴۰

افتتاح پروژه های شاخص شهرستان فریدن با حضور معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان/ فعالیت اقتصادی، ایثار است

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان در شهرستان فریدن گفت: افراد با ایجاد اشتغال و کار آفرینی به جمهوری اسلامی خدمت می کنند که نوعی ایثار است و کارآفرینان شایسته گرفتن مدل افتخار هستند.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان در شهرستان فریدن گفت: افراد با ایجاد اشتغال و کار آفرینی به جمهوری اسلامی خدمت می کنند که نوعی ایثار است و کارآفرینان شایسته گرفتن مدل افتخار هستند.

۲۱ بهمن ۱۴۰۱