شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲
۰۴:۲۸:۰۱

افتتاح پروژه های عمرانی و خدماتی شهرستان های نجف آباد و تیران و کرون با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان

در ایام الله دهه فجر، مصطفی خضری معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری اصفهان در شهرستان شهرضا حضور یافت و پروژه های عمرانی، خدماتی و صنعتی این شهرستان را افتتاح کرد.

در ایام الله دهه فجر، مصطفی خضری معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری اصفهان در شهرستان شهرضا حضور یافت و پروژه های عمرانی، خدماتی و صنعتی این شهرستان را افتتاح کرد.

۲۱ بهمن ۱۴۰۱
در ایام الله دهه فجر، مصطفی خضری معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری اصفهان در شهرستان دهاقان حضور یافت و پروژه های عمرانی و خدماتی این شهرستان را افتتاح کرد.

در ایام الله دهه فجر، مصطفی خضری معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری اصفهان در شهرستان دهاقان حضور یافت و پروژه های عمرانی و خدماتی این شهرستان را افتتاح کرد.

۲۰ بهمن ۱۴۰۱
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان ضمن افتتاح و بهره برداری از پروژه های عمرانی، خدماتی و آموزشی شهرستان خمینی شهر، دلایل و فتنه انگیزی دشمن در اغتشاشات اخیر را تبیین کرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان ضمن افتتاح و بهره برداری از پروژه های عمرانی، خدماتی و آموزشی شهرستان خمینی شهر، دلایل و فتنه انگیزی دشمن در اغتشاشات اخیر را تبیین کرد.

۲۰ بهمن ۱۴۰۱
با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان پروژه های شهرستان های نجف آباد و تیران و کرون در ایام الله دهه فجر افتتاح شد.

با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان پروژه های شهرستان های نجف آباد و تیران و کرون در ایام الله دهه فجر افتتاح شد.

۱۹ بهمن ۱۴۰۱