چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲
۱۳:۵۴:۴۲

انتصاب سرپرست دفتر امور شهری و شوراهای استانداری اصفهان

استاندار اصفهان طی حکمی، نادرآخوندی یزدی را به سمت سرپرست دفتر امور شهری و شوراهای استانداری اصفهان منصوب کرد.

استاندار اصفهان طی حکمی، نادرآخوندی یزدی را به سمت سرپرست دفتر امور شهری و شوراهای استانداری اصفهان منصوب کرد.

۸ آذر ۱۴۰۱