جمعه ۱۰ آذر ۱۴۰۲
۰۱:۰۴:۲۶

انتصاب مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال و سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان

استاندار اصفهان طی احکامی، مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال و سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان را منصوب کرد.

استاندار اصفهان طی احکامی، مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال و سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان را منصوب کرد.

۱ دی ۱۴۰۱