پنج شنبه ۹ آذر ۱۴۰۲
۱۶:۵۶:۲۲

اهتمام دولت برای رفع موانع تولید جدی است

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان خواستار پیگیری مجدانه تمامی مسئولین استانی و شهرستانی برای رفع مشکلات تولید کنندگان شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان خواستار پیگیری مجدانه تمامی مسئولین استانی و شهرستانی برای رفع مشکلات تولید کنندگان شد.

۲۱ مهر ۱۴۰۱