دوشنبه ۷ اسفند ۱۴۰۲
۰۷:۴۷:۵۰

اولویت نخست اقتصاد کشور کنترل تورم است

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: برای کنترل تورم باید راه‌حلی جامع ارائه کرد که در آن همه جوانب از نگاه بخش‌های مختلف لحاظ شده باشد.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: برای کنترل تورم باید راه‌حلی جامع ارائه کرد که در آن همه جوانب از نگاه بخش‌های مختلف لحاظ شده باشد.

۱۷ دی ۱۴۰۲