شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲
۱۳:۲۳:۱۸

باحضور استاندار اصفهان؛آخرین وضعیت طرح نهضت ملی مسکن در شهر بهارستان بررسی شد

در نشست شورای مسکن استان، به صورت ویژه آخرین وضعیت طرح نهضت ملی مسکن در شهر بهارستان با حضور استاندار اصفهان مورد بررسی قرار گرفت.

در نشست شورای مسکن استان، به صورت ویژه آخرین وضعیت طرح نهضت ملی مسکن در شهر بهارستان با حضور استاندار اصفهان مورد بررسی قرار گرفت.

۱۱ اسفند ۱۴۰۱