پنج شنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۱
۱۹:۵۲:۱۷

باحضور استاندار و رئیس سازمان تامین اجتماعی کشور: آغاز عملیات ساخت بیمارستان ۵۰۰ تخت خوابی تأمین اجتماعی در اصفهان

با حضور استاندار اصفهان و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی کشور، تفاهم نامه بیمارستان ۵۰۰ تخت خوابی جهت جایگزینی با بیمارستان شریعتی اصفهان به امضا رسید.

با حضور استاندار اصفهان و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی کشور، تفاهم نامه بیمارستان ۵۰۰ تخت خوابی جهت جایگزینی با بیمارستان شریعتی اصفهان به امضا رسید.

۲ آذر ۱۴۰۱