جمعه ۱۸ آذر ۱۴۰۱
۱۰:۲۶:۳۵

بازدید استاندار اصفهان از کارگاه ملی گرافیک «برای ایران»

استاندار اصفهان از کارگاه ملی گرافیک «برای ایران» بازدید و با طراحان و هنرمندان حاضر در کارگاه گفتگو کرد.

استاندار اصفهان از کارگاه ملی گرافیک «برای ایران» بازدید و با طراحان و هنرمندان حاضر در کارگاه گفتگو کرد.

۲۰ آبان ۱۴۰۱