پنج شنبه ۹ آذر ۱۴۰۲
۱۶:۵۰:۱۱

بازدید دکتر مرتضوی استاندار اصفهان از حوزه آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی(آموزش وپرورش)

آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی (آموزش و پرورش) در دانشگاه اصفهان برگزار شد.

آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی (آموزش و پرورش) در دانشگاه اصفهان برگزار شد.

۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱