سه شنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۲
۰۱:۰۶:۳۷

بازدید رئیس جمهور از طرح انتقال آب دریای عمان به استان اصفهان و صدور دستور آغاز اجرای مرحله دوم این پروژه

رئیس جمهور از مرحله اول پرپژه انتقال آب دریای عمان به استان اصفهان بازدید و دستور آغاز اجرای مرحله دوم این طرح را صادر کرد.

رئیس جمهور از مرحله اول پرپژه انتقال آب دریای عمان به استان اصفهان بازدید و دستور آغاز اجرای مرحله دوم این طرح را صادر کرد.

۷ مهر ۱۴۰۲