پنج شنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۲
۱۰:۳۷:۵۵

بازدید سخنگوی دولت و وزیر ارتباطات از غرفه اصفهان در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری/نمایشگاه گردشگری نشان داد اصفهان کل جهان است

بازدید سخنگوی دولت و وزیر ارتباطات از غرفه اصفهان در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری/نمایشگاه گردشگری نشان داد اصفهان کل جهان است.

بازدید سخنگوی دولت و وزیر ارتباطات از غرفه اصفهان در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری/نمایشگاه گردشگری نشان داد اصفهان کل جهان است.

۲۱ بهمن ۱۴۰۱