چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲
۱۱:۴۷:۱۳

بازدید سرزده استاندار اصفهان از مرکز صدور گذرنامه، پایانه مسافربری کاوه و مرکز ارائه ارز اربعین بانک ملی مرکزی

استاندار اصفهان، به صورت سرزده و بدون هماهنگی قبلی از مرکز صدور گذرنامه قرارگاه اربعین فرماندهی انتظامی، پایانه مسافربری کاوه و مرکز ارائه ارز اربعین بانک ملی مرکزی استان و شعبه چهارم تأمین اجتماعی از نزدیک وضعیت خدمات رسانی این دستگاه‌ها را مورد بررسی قرار داد.

استاندار اصفهان، به صورت سرزده و بدون هماهنگی قبلی از مرکز صدور گذرنامه قرارگاه اربعین فرماندهی انتظامی، پایانه مسافربری کاوه و مرکز ارائه ارز اربعین بانک ملی مرکزی استان و شعبه چهارم تأمین اجتماعی از نزدیک وضعیت خدمات رسانی این دستگاه‌ها را مورد بررسی قرار داد.

۶ شهریور ۱۴۰۲