جمعه ۱۹ خرداد ۱۴۰۲
۰۱:۵۳:۵۲

بازدید معاونین استاندار اصفهان از سالن اجلاس سران

معاون هماهنگی امور عمرانی و معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان از مراحل تکمیل پروژه سالن اجلاس سران بازدید کردند.

معاون هماهنگی امور عمرانی و معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان از مراحل تکمیل پروژه سالن اجلاس سران بازدید کردند.

۲ آذر ۱۴۰۱