سه شنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۲
۰۲:۱۳:۵۰

بازدید معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان از پروژه‌های عمرانی شهرستان بویین‌میاندشت

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان به همراه مدیرکل دفتر فنی استانداری از اهم پروژه‌های عمرانی شهرستان بویین و میاندشت بازدید کردند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان به همراه مدیرکل دفتر فنی استانداری از اهم پروژه‌های عمرانی شهرستان بویین و میاندشت بازدید کردند.

۲۷ مهر ۱۴۰۲