سه شنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۲
۰۰:۵۱:۱۴

بازدید و افتتاح طرح‌های عمرانی شهرستان سمیرم با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان به همراه مدیرکل دفتر فنی استانداری به منظور بازدید و افتتاح پروژه‌های عمرانی به شهرستان سمیرم سفر کردند‌.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان به همراه مدیرکل دفتر فنی استانداری به منظور بازدید و افتتاح پروژه‌های عمرانی به شهرستان سمیرم سفر کردند‌.

۷ آبان ۱۴۰۲