سه شنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۲
۰۲:۳۳:۳۵

بازدید و کلنگ زنی تعدادی از پروژه‌های عمرانی شهرستان فریدونشهر با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری

با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان پروژه احداث کارخانه آب معدنی سازمان عمران زاینده رود در شهرستان فریدونشهر کلنگ زنی شد.

با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان پروژه احداث کارخانه آب معدنی سازمان عمران زاینده رود در شهرستان فریدونشهر کلنگ زنی شد.

۲۷ مهر ۱۴۰۲