چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲
۰۴:۱۹:۵۳

بالغ بر ۷۵ درصد از مصوبات ستاد تسهیل استان اصفهان اجرایی شده است

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: با پیگیری های انجام شده تاکنون بیش از ۷۵ درصد از مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان اجرایی و مابقی نیز در جریان اجرا هستند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: با پیگیری های انجام شده تاکنون بیش از ۷۵ درصد از مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان اجرایی و مابقی نیز در جریان اجرا هستند.

۱۰ آبان ۱۴۰۱