جمعه ۱۰ آذر ۱۴۰۲
۲۰:۲۸:۴۰

بانک ها در ارائه تسهیلات خُرد با دست گشاده تر رفتار کنند

استاندار اصفهان گفت: برخی سخت گیری ها در ارائه تسهیلات خُرد متقاضیان را با چالش مواجه کرده است از این رو می طلبد شعب بانک ها در چارچوب قانون و با دست گشاده تر به متقاضیان وام های خُرد خدمت رسانی کنند.

استاندار اصفهان گفت: برخی سخت گیری ها در ارائه تسهیلات خُرد متقاضیان را با چالش مواجه کرده است از این رو می طلبد شعب بانک ها در چارچوب قانون و با دست گشاده تر به متقاضیان وام های خُرد خدمت رسانی کنند.

۲۵ آبان ۱۴۰۱