سه شنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۲
۰۱:۰۹:۴۷

با استقبال استاندار اصفهان؛رئیس مجلس ملی ویتنام وارد اصفهان شد

رئیس مجلس ملی ویتنام به همراه هیئت عالی رتبه این کشور در قالب سفری یک روزه، با استقبال استاندار اصفهان وارد اصفهان شد.

رئیس مجلس ملی ویتنام به همراه هیئت عالی رتبه این کشور در قالب سفری یک روزه، با استقبال استاندار اصفهان وارد اصفهان شد.

۱۹ مرداد ۱۴۰۲