سه شنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۲
۰۲:۳۷:۱۹

با بهره مندی از اعتبارات ملی می توانیم هزینه تمام شده مسکن در طرح نهضت ملی مسکن را پایین بیاوریم

استاندار اصفهان گفت: این که اصرار داریم از اعتبارت ملی در طرح نهضت ملی مسکن کمک بگیریم از باب این است که هزینه تمام شده مسکن را با مساعدت های دولت پایین بیاوریم. تلاش خود را خواهیم کرد تا توازنی در سطح زندگی، درآمد و امکانات مورد نیاز مردم ایجاد شود.

استاندار اصفهان گفت: این که اصرار داریم از اعتبارت ملی در طرح نهضت ملی مسکن کمک بگیریم از باب این است که هزینه تمام شده مسکن را با مساعدت های دولت پایین بیاوریم. تلاش خود را خواهیم کرد تا توازنی در سطح زندگی، درآمد و امکانات مورد نیاز مردم ایجاد شود.

۳ آبان ۱۴۰۱