سه شنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۲
۰۲:۱۰:۰۱

با حضور استاندار اصفهان ؛ شورای مسکن استان با بررسی طرح نهضت ملی مسکن شهرستان خمینی‌شهر برگزار شد

شورای مسکن استان با بررسی طرح نهضت ملی مسکن شهرستان خمینی‌شهر برگزار شد.

شورای مسکن استان با بررسی طرح نهضت ملی مسکن شهرستان خمینی‌شهر برگزار شد.

۱۰ آبان ۱۴۰۲