سه شنبه ۷ آذر ۱۴۰۲
۱۷:۱۷:۰۱

با حضور استاندار اصفهان انجام شد؛ واگذاری ۲۱۶ دستگاه ماشین آلات عمرانی و خدماتی به شهرداری های استان اصفهان

با واگذاری ۲۱۶ دستگاه ماشین آلات عمرانی و خدماتی در سراسر استان، آمار واگذاری این ماشین آلات به شهرداری های استان در سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ۴۱۳ دستگاه رسید.

با واگذاری ۲۱۶ دستگاه ماشین آلات عمرانی و خدماتی در سراسر استان، آمار واگذاری این ماشین آلات به شهرداری های استان در سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ۴۱۳ دستگاه رسید.

۵ مهر ۱۴۰۲